Regulamin

1. Strona Agencji ACORDEON (www.acordeon.pl)  oraz zawarte w niej  materiały i informacje, a w szczególności zdjęcia, zdjęcia osób, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Agencji Artystycznej Acordeon.

 

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, a także rozsyłanie i sprzedaż tych materiałów są niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej, udzielonego przez Agencje Artystyczną Acordeon.

 

3.  Użytkownik przesyłając aplikacje - zdjęcia oraz inne dane w serwisie oświadcza, iż posiada do nich pełne prawa autorskie związane z upublicznianiem i przetwarzaniem oraz, że ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.

 

4. Agencja ACORDEON oświadcza, że nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Copyright © Agencja Artystyczna Acordeon.  Wszystkie prawa do zdjęć i tekstów zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody Agencji Artystycznej Acordeon jest zabronione.